نقشه برداری، آزمایشات آب و خاک و مطالعات مرحله اول و دوم سیستم آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی روستای درو شهرستان خلخال- سطح ۱۲۰ هکتار

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آب نگار البرز میباشد