نظارت بر عملیات اجرایی طرح لوله گذاری روستای ترقیان شهرستان پردیس