نظارت بر عملیات اجرایی خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ کشت و صنعت گیلان به طول ۵ کیلومتر