مطالعات آبیاری قطره ای اراضی مزارع نوین ایرانیان – دهلران – ۳۲۰ هکتار