محدثه هنری مقصودی

بخشی از پروژه های انجام شده:

 

  • مدیر پروژه قرارداد کنترل و بررسی طرحهای سامانه های نوین آبیاری در سطح ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز
  • کارشناس طراح سامانه های نوین آبیاری.

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آب نگار البرز میباشد